Cung cấp các loại xơ polyester tái sinh

Công ty chúng tôi hiện đang cung cấp nhiều loại xơ polyester tái sinh như: Xơ rỗng hai chiều (Hollow PSF),Xơ polyester rỗng ba chiều (Hollow conjugated PSF), Xơ polyester đặc (solid PSF)   Công ty cổ chúng tôi hiện nay đang cung cấp nhiều loại Xơ polyester tái sinh như sau: 1. Xơ rỗng hai chiều […]

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài, trong đó có một số điểm đáng chú ý sau   Cụ thể, nội dung hợp đồng gia công thực hiện theo quy định tại Điều […]

Thông báo 829/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là xơ polyester tổng hợp đã ép do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày 29 tháng 01 năm 2015, tổng cục Hải Quan ra Thông báo 829/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là xơ polyester tổng hợp đã ép   BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – […]