Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài, trong đó có một số điểm đáng chú ý sau

 

Cụ thể, nội dung hợp đồng gia công thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP. Trường hợp bên đặt gia công chỉ định bên nhận gia công nhận nguyên liệu, vật tư từ đối tác thứ ba hoặc chỉ định giao sản phẩm gia công xuất khẩu cho đối tác thứ ba thì phải thể hiện trên hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hoặc văn bản, tài liệu có liên quan để chứng minh.

Một số thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài được hướng dẫn trong thông tư bao gồm: Thủ tục thông báo hợp đồng gia công; Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức; Thủ tục thông báo mã nguyên liệu, vật tư; nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công; Thủ tục đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công; Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng mẫu không thanh toán; Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài; Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ đối với sản phẩm gia công; Thanh khoản hợp đồng gia công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *