Bông tạo hạt loại 1 (Gòn bi)

Bông tạo hạt loại 1 (Gòn bi)

Ứng dụng: Bông tạo hạt (loại thường) dùng trong các sản phẩm như: gối đầu, ôm…

Xuất sứ: Vihako