Bông tạo hạt loại 2 (Gòn bi)

Bông tạo hạt loại 2 (Gòn bi)

Mã sản phẩm: Viha-GB002

Xuất sứ: Vihako