Bông tạo hạt loại 3 (Gòn bi trân châu)

Bông tạo hạt loại trân châu (Gòn bi trân châu)

Mã sản phẩm: Viha-GB003

Xuất sứ: Vihako