Bông tạo hạt loại 4 (Gòn bi trân châu)

Bông tạo hạt loại trân châu (Gòn bi trân châu)

Mã sản phẩm: Viha-GB004

Xuất sứ: Vihako